به گزارش افکارنیوز،

حمیرا ریاضی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - پدرم ...بزرگ ...سرهنگ سید داود ریاضی ...بدرود.

 

حمیرا ریاضی