به گزارش افکارنیوز،

مرجانه گلچین با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - به نظر شما من در این عکس دارم سرم و بر می دارم میرم

یا جایی نداشتم دمم و گذاشتم رو کولم و دوباره مثلا خیلی حالم خوبه برگشتم؟

یا دارم میزنم توسر کسی که بی لیاقت و کارشو خوب بلد نیست؟یه چیزی تومایه های همون خاک عالم بر سر بی لیاقتت خودمون؟ 

اگه گفتین؟

به نظر شما من در این عکس دارم سرم و بر می دارم میرم؟

مرجانه گلچین