به گزارش افکارنیوز،

 سیدرضاحسینی با انتشار این عکس نوشت:

روح پاک تمامی رفتگان و گذشتگان شما شاد

دایی جان عزیزدل محبوب

مردمی باصفا باوجودبااخلاق بی ریا

خندان که هدفت فقط شادکردن دل مردم بود

روحت شاد یادت گرامی خدانگهدار

احمد پورمخبر