به گزارش افکارنیوز،

نوید محمدزاده با انتشار این عکس نوشت:

رقصی چُنین..

 

نوید محمدزاده