به گزارش افکارنیوز،

محمد نادری با انتشار این عکس نوشت: عینک عاریه ای برای خوش دیدن آنچه اساسا بد است.