عکسی که صابر ابر با ماسک در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

صابر ابر در پویش ماسک بزنیم + عکس