به گزارش افکارنیوز،

الهام صفوی‌زاده با انتشار این عکس نوشت:

خدایا

‎دراین هفته جدید

‎گره ازکارهمه بازکن

شادی را

‎مهمان دلها

‎وتمام خانه ها را غرق در

‎خوشبختی کن

خدایا

هفته ای پر از مهربانی

‎و خوش خویی به همه عطا فرما

الهام صفوی زاده