به گزارش افکارنیوز،

فریبا کوثری با انتشار این ویدئو نوشت:

اخبار چهره ها - فقط تاریکی می داند

ماه چقدر روشن است،

فقط خاک میداند

دست های آب چقدر مهربان...

فقط من می دانم

تو چقدر زیبایی

همین قدر بگویم

دوست داشتنت

کار هرکسی نیست

به من بسپارش ...

مادر عزیزتر از جانم تولدت مبارک‌

سپاسگزار و ممنونم از مدیریت و پرسنل خوب «شیرینی الف » همیشه قدر دان لطف و محبتشان هستم.