به گزارش افکارنیوز،

 شیوا ابراهیمی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - معلوم نیست کی بره..معلوم نیست تا کی همراه ما زندگی کنه..نگذارین کسی به خاطر اهمال کاری شما دچار درد بشه یا جونش رو از دست بده..نگین سختمه،اعتقاد ندارم،نفسم می گیره یا هر جور چیز دیگه..هیچکدوم از ما برامون راحت نیست،زندگی همینه،کاهی خیلی سخته ولی ارزشش رو داره،ممکنه شما بدن قوی داشته باشید و رد بشه و بره،ولی اگر حتا بدونید یک نفر به خاطر شما به دردسر عمیقی افتاده یا از دنیا رفته چه احساسی پیدا می کنین؟دردناک نیست؟!

ترسناک نیست که شما باعث بشین خانواده ای عزیزش رو از دست بده؟!بیاین با هم صبر کنیم و رعایت کنیم،شاید تا حتا یک سال..هیچکس نمی دونه..بیاین عادت کنیم به رعایت همه جوره..من مواظب پدر و مادر تو باشم و تو مواظب عزیزان من..یه موقع میشه که جشن بگیریم با هم..اون روز میاد و ما می رقصیم و شادی می کنیم و به سلامتی انسانیت،آب پرتقال می نوشیم

شیوا ابراهیمی