به گزارش افکارنیوز،

 منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت: اگر طالب گنجید به ویرانه بگردید. 

 

منوچهر هادی