به گزارش افکارنیوز،

 رضا بهرام این عکس را منتشر کرد.

 

رضا بهرام