به گزارش افکارنیوز،

 مریم معصومی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - من هرچه دارم از وجود زیبا و پرمهر تو و باباست

و اگر من بتوانم روزى مثل تو باشم، به خودم افتخار مى کنم

پس در این چالش از تو یاد مى کنم

و مى خواهم مرا براى همه قضاوتها و اشتباهاتى که مرتکب شده ام ببخشى

از تو و تمام خوبیهایت قدردانى مى کنم

و مى گویم دوستت دارم اى فرشته روى زمین مادر عزیزم که رحمت خدا روزى همیشگى تو باشد.

مریم معصومی