به گزارش افکارنیوز،

ویدا جوان هر‌چه تلاش کردی، هر‌چه شکست خوردی، مهم نیست.

باز هم تلاش کن، باز هم شکست بخور.

این‌بار بهتر شکست بخور! 

#ساموئل_بکت

ویدا جوان