به گزارش افکارنیوز،

فرزاد فرزین با انتشار این عکس نوشت: لزوماً با هر رفتنی برگشتنی در کار نیست ، بعضی برگشتها حکم عقبگرد را دارند پس به زمانش فقط باید رفت تا به مقصد دلخواه رسید.

پ ن:آهنگ‌ جدید در حال طی شدن مراحل مجوز 

فرزاد فرزین