نیکا فرقانی این عکس را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

نیکا فرقانی