به گزارش افکارنیوز،

ویدا جوان هر چه تلاش کردی، هر چه شکست خوردی، مهم نیست.

باز هم تلاش کن، باز هم شکست بخور.

این بار بهتر شکست بخور!

#ساموئل_بکت