به گزارش افکارنیوز،

امین زندگانی با انتشار این تصویر نوشت:«این روزها فقط باید مواظب باشی، ماورای بنفش، کرونا، استرس، ولی هیچکدام خطرناکتر از نامردمی نیست.»