به گزارش افکارنیوز،

خشایار راد با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - حرکتی نو در راستای شادی و انبساط خاطر مخاطب ادامه تصویر برداری پروژه سینمایی (بابا سیبیلو)

کارگردان.. ادوین خاچیکیان تهیه کننده احمد احمدی

بهاره رهنما