بهاره رهنما با انتشار این عکس نوشت: چالش#لبخند_با_ماسک

اگر فقط چند ماه دیگر رعایت کنیم میتوانیم جشن سلامتی را باهم بگیریم!

بهاره رهنما