به گزارش افکارنیوز،

سیما خضرآبادی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - من به هیچ عنوان پرسپولیسی نیستم ولی عاشق رنگ قرمزم.

 

سیما خضرآبادی