به گزارش افکارنیوز،

مریم امیر جلالی نوشت:«میگویند بادوستان مروت ....

بادشمنان مدارا....

اما مشکل این است که این روزها

نمیتوان آنها را از هم تشخیص داد.... »