به گزارش افکارنیوز،

 نرگس محمد با انتشار این سلفی آینه ای نوشت:«با جان جانان»

 

نرگس محمدی