به گزارش افکارنیوز،

 پدرام شریفی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - نمایش رویای شب نیمه ی تابستان پاییز زمستان بهار و ...

کارگردان شکوفه طاهری

با وحید و حسین و هادی

کارگاه نمایش تاتر شهر

سال ۱۳۸۹ یا ۹۰

پدرام شریفی