به گزارش افکارنیوز،

 گلاره عباسی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - این عکس را دوست دارم .

امشب در استودیو

همراه با ترانه عزیزم

پژمان تیمور تاش همیشه همراه ،اقای وجودی عزیز و امیر و ماهگل و اقای سلیمانی و فرناز خانم

با ماسک و پروتکل های حسابی

توانستیم فیلم «ربه کا» را آماده کنیم برای نابینایان نازنین که مخاطب درجه یک و بی نظیری هستند .

گلاره عباسی