به گزارش افکارنیوز،

تصاویری از حضور هنرمندان در خانه نعیمه نظام دوست برای گرامی داشت یاد ماه چهره خلیلی را مشاهده می کنید.

 

1

2

3

4

5