به گزارش افکارنیوز،

بن بست آغاز هر کوچِ

 

چهره‌ها/ ژست پردیس احمدیه با ماسک و دستکش