علی ضیا این عکس را در استوری صفحه اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته است.

علی ضیا