منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها- اکران خصوصی آینه بغل

تولد یکسالگی پیدر

وقتی موقع صحبت‌های من عکس خودشو روی پرده سینما میبینه.

منوچهر هادی