به گزارش افکارنیوز،

هیچ شخصی

و هیچ مال و منال و شهرتی

در این دنیا

مهم تر از شما نیست مادرم...

به قول سعدی علیه الرحمه:

دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست

------

عکس متعلق به زمانیست که محاسن

(به معنای ریش بلند موی بلند) نداشتیم/  مهران رنجبر

 

چهره ها/ مهران رنجبر و مادرش لب دریا