به گزارش افکارنیوز،

راما قویدل، همسر مهسا کرامتی با انتشار این عکس نوشت: به من گفت بیا
به من گفت بیا
به من گفت بمان
به من گفت بخند
به من گفت بمیر
آمدم
ماندم
خندیدم
مُردم
آخرین شعر از ناظم حکمت