به گزارش افکارنیوز،

سیدجواد رضویان با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - به نام پروردگار یکتا ؛

درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود،

یاد من باش که محتاج دعایت هستم 

یاحق

سیدجواد رضویان