به گزارش افکارنیوز،

 سپیده خداوردی با انشتار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - صبح ها ،امید را با چایی ام هم می زنم ...

با توکل بر خداوندی

که این نزدیک هاست ..‌. !

سپیده خداوردی