سیروان خسروی این عکس را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

سیروان خسروی