به گزارش افکارنیوز،

 امیر جدیدی با انتشار این عکس نوشت:  #لتیان

 

امیر جدیدی