به گزارش افکارنیوز،

الهام پاوه‌نژاد با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - می‌بینی جانِ دل!

دیگر قابل شناسایی نیستیم!

مرا

با رنگ‌هایی که دوست می‌دارم

با مکان‌هایی که دوست می‌دارم

با خنده‌هایی که دیگر نمی‌بینی

با نگاه‌م‌

با صدایم

ببین

بشنو

و به یاد آر ....

ماند به یادگار از روزی شلوغ در

ماهِ آخر تابستانِ داغ

سه‌شنبه چهارم شهریور ۹۹

الهام پاوه نژاد