به گزارش افکارنیوز،

هستی مهدوی با انتشار این عکس نوشت: سعی میکنم با دوربینم با وقایع روز پیش بروم.