به گزارش افکارنیوز،

مریم معصومی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - لحظات خوبو آروم کنار فرشته ها و حال خوبِ این عکسو با شما عزیزان دلم، شریکم.

 

مریم معصومی