به گزارش افکارنیوز،

آتیلا پسیانی با انتشار این عکس نوشت:  

اخبار چهره ها - ١٩ سال پیش شروع کار کمپانی نشر موسیقی هرمس رامین صدیقی عزیز محمدرضا علیقلی نازنین و من.

 

آتیلا پسیانی