به گزارش افکارنیوز،

 منوچهر هادی با انتشا راین عکس نوشت:

اخبار چهره ها - پشت صحنه دل.

عکس زیبا معین باقری

منوچهر هادی