به گزارش افکارنیوز،

روشنک گرامی این عکس را منتشر کرد.

 

روشنک گرامی