به گزارش افکارنیوز،

 بیتا سحرخیز با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - از شیخ بهایی پرسیدند:

"سخت میگذرد"

چه باید کرد؟

گفت: خودت که میگویی

سخت "میگذرد"

سخت که "نمی ماند"!

پس خدارو شکر که "می گذرد" و "نمی ماند"

دیروزت خوب یا بد "گذشت"

و امروز روز دیگری است...

قدری شادی با خود به خانه ببر...

راه خانه ات را که یاد گرفت

فردا با پای خودش می آید...1

بیتا سحر خیز