به گزارش افکارنیوز،

مهران احمدی با انتشار این عکس نوشت: نمکزار بی گندیدگی .