به گزارش افکارنیوز،

کیهان ملکی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - دارم به فرضهای مختلف برای ایران فکر میکنم و نمیخوام فکرای بد کنم.

برای مردمم سلامت روح و روان جسم و جان و صلح و شادی و امید امید امید آرزو میکنم با تمام وجودم.

برای وطنم آب و آبادانی و مردمی سرشار و زلال ، زلال ، آخ زلاااااااال آرزو میکنم.

در این لحظه همه وجودم این آرزوست.

پ ن : چه من باشم و چه نباشم

کیهان ملکی