به گزارش افکارنیوز،

بهنام بانی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - می گویند با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد!

شما گوش نکنید ...

چون اگر چنین بود ، از منش و شخصیت هیچکس، چیزی باقی نمی ماند !

هر کس، هرچه به سرت آورد ، فقط خودت باش ...

نگذار برخورد نادرست آدمها ، "اصالت و طبیعت" تو را خدشه دار کند

اگر جواب هر جفایی ، بدی بود ؛

که داستان زندگی ما، خالی از ؛

آدمهای خوب می شد ...

بهنام بانی