به گزارش افکارنیوز،

یکتا ناصر با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - شاید براى خیلى از شما این نقش تجسم شیطان باشد اما براى من تجسمى از رنج و درد بود از اینکه با ادبیاتى توهین آمیز برایم مینویسید هم خوشحال میشوم چون میپندارم حتماً انقدر واقعى بودم که پذیرفتید و هم مى رنجم که ندانستید ایفاى این نقش یعنى لطمه اى عظیم بر روح وجسمم و در نهایت سپاسگزارم که با وجود تمام انتقادات بجا و نابجا مارا دنبال میکنید.

 

یکتا ناصر