به گزارش افکارنیوز،

اشوان با انتشار این عکس نوشت: 

اخبار چهره ها - بعدا ؟

بعدا وجود نداره ...

بعدا چای سرد میشه

بعدا روز شب میشه

بعدا آدم پیر میشه

بعدا زندگی تموم‌ میشه ...

اشوان