به گزارش افکارنیوز،

آتیلا پسیانی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - سال هزار و سیصد و چهل و شش اولین تأتر زندگیم رو بازی کردم.حکومت زمان خان بود اسمش. کارگردان مرحوم رکن الدین خسروی .لباس من نارنجی بود و یراق مشکی داشت .ده سالم بود و کمی شلخته بودم ! تکمه یقه لباسم به یه تکه نخ آویزون بود و مادرم تقریبا هر شب بهم میگفت درستش کن و من هم تا پایان اجراها درستش نکردم .

چند سال پیش در جستجویی در یک آرشیو لباس بهش برخورد کردم . یه لباس کوچک نارنجی با یراق مشکی و تکمه یقه آویزان به یک نخ . برش داشتم و لباس دیگری به جایش به آرشیو هدیه دادم! لباس رو قاب کردم .بعدها غوغا بیات دوست عکاس بی نظیرم از این قاب عکسی گرفت و قاب کرد و بهم هدیه داد . این همون عکس و همون لباسه که همچنان تکمه یقه اش به نخی آویزونه . دیگه مادرم نیست و من از اون زمان خیلی فاصله دارم . پنجاه و سه سال !

آتیلا پسیانی