به گزارش افکارنیوز،

سحر جعفری جوزانی با انتشار این عکس نوشت:

یک در سنگین هم به کلید کوچکى نیازمند است(چارلز دیکنز)

سحر جعفر جوزانی