به گزارش افکارنیوز،

لاله صبوری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - شاید کازیمودو ( گوژپشت نتردام) وقتی برای نواختن ناقوس بالای برج میرفته، روی یکی از پله‌های سنگی می نشسته و به آرزوی محالش، اسمرالدا ( دختر کولی که قلبش را ربوده بود) فکر می کرده و بقول بعضیها انرژی مثبت میفرستاده ، نمیدانم ...این را هم نمیدانم که چرا پله هامرا به سمت خود میکشند، کلی عکس روی پله دارم، هر جایی که رفته ام، شاید چون پله ها مرا یاد کازیمودو می اندازند، با آن گوژ ِپشت و سیمای نازیبایش‌ که در نهایت تنها حامیِ عشق محالش شد...

و بعد یادِ علیرضا آذر میافتم که میگوید: گوژ پشتم در نتردامت ....

لاله صبوری