به گزارش افکارنیوز،

ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت: خواهرم رایبد

 

ریحانه پارسا